Přeskočit na obsah

Podporujeme

Zde je možnost vidět konkrétní ukázky některých z našich forem podpory, směřované na nejrůznější místa.

Tato stránka navazuje na sekci Sdílení, výměnný obchod a podpora

Jedná se pouze o výrobky z našich dílen, neboť celá řada forem podpory, kterou poskytujeme, není možná obrazově zaznamenat. Tedy pokud podporujeme nějakou akci, asociaci, společnost, člověka či komunitu jinak než výrobkem z našich dílen, tedy například finančně, materiálně či jakoukoliv součinností (poskytnutím pracovní síly, nápomocí při organizaci či poradenstvím atd.), takovou podporu zde neuvádíme (ze stejného důvodu jako je tomu v případu popsaném níže). Jde tedy pouze o některé z našich výrobků, neboť ne vždy je to možné či vhodné, nebo ne vždy si „druhá strana“, z více či méně pochopitelných důvodů, takové zveřejnění u nás na stránkách přeje. V takových případech pak vždy vyjdeme vstříc a vyhovíme, neboť takové zveřejnění nemá za účel nic propagovat, nýbrž pouze prezentovat ukázky naší práce a dovedností.

Kolekce – Singing Rock

Jedná se o kolekci vytvořenou pro Singing Rock.

Na základě předešlé komunikace a interakce, jsme se rozhodli podpořit tuto firmu, nikoliv ale jako Firmu takovou, nýbrž samotnou vůli lidí zde pracujících, přemýšlet nad dopady firemního jednání, především nad následným využitím a zpracováním produkovaných odpadních materiálů, ale také nad investováním energie do některých bohulibých projektů, zaměřených na obohacení našeho společného okolí.

Jedná se o kolekci vyrobenou kompletně z odpadních a zbytkových materiálů, dekorovanou ručním tiskem a malbou.  V galerii je tedy možno vidět zpracování této kolekce od návrhu, designu až po finální verzi samotného doplněného firemního loga. Jelikož se jedná o firmu vyrábějící produkty pro výškové práce a horolezení, celá kolekce byla „ušitá“ na míru, a to včetně volby produktů, střihů či materiálů, ale zejména pak samotný design a návrhy grafického zpracování, včetně doplnění firemního loga o symbol „RECYCLED“.

Uvidíme, jak se nadále bude tato vůle SGR vyvíjet, na jejímž základě bude moci třeba dojít i k další, třeba výraznější podpoře, či dokonce k nějaké spolupráci. Budeme jedině rádi, když se podaří realizovat některé z dalších nápadů, o kterých již společně přemýšlíme.

Více fotografií v galerii: Kolekce – Singing Rock

„Pamětní dresy“ – Sklenařické debly

Jedná se o sportovní oblečení ušité ze zbytkových a odpadních materiálů. Tato kolekce je jednou z forem naší podpory Sklenařického deblového turnaje. Této příležitosti pak odpovídá jak zpracování, tak samotný design, který je vytvořen takové sportovní události „na míru“. Textil je dekorován a malován ručně.

Více fotografií v galerii: „Pamětní dresy“ Sklenařické debly