Přeskočit na obsah

Pohřebiště / hřbitov

I když se jedná o jednu z mnoha prozatím nezrealizovaných oblastí (o kterých ještě nejspíše dlouho nebudu mluvit), má její prezentace určitý smysl a důvod, proč je tu tato oblast zmíněna.  Mimo jiné proto, aby bylo možné letmo pocítit směr, jakým se také RM ubírá, tomu, koho RM třeba jednou bude zajímat.

Sníme o tom, že jednou budeme mít dostatečnou kapacitu, možnosti a podmínky k tomu, že se nám podaří vytvořit místo k odpočinku, odpovídajícímu smysluplnosti, potřebám a zájmu našeho okolí. Místem k odpočinku nikoliv pouze „pod zemí“, ale především na jejím povrchu. Chtěli bychom „vybudovat“ místo, kde se bude moci uložit do země tělo bytosti v celé své kráse (ať už jde o zvíře, či člověka). Místo, kde se těla nebudeme zbavovat, ale kde ho budeme poskytovat, kde bude dále naplňovat svoji podstatu a sloužit svému okolí (tak jako by měl sloužit svému okolí i člověk během života). Místo, jehož půda nebude kontaminovaná chemikáliemi, pocházejícími z nesmyslných konzervačních procedur, ať už v rámci zbytečného textilu, ve kterých jsou těla do země ukládána a konzervována, plastových a dalších chemických látek v rámci nesmyslných krabic, do kterých se těla ukládají atp. V neposlední řadě ale také nesmyslné vkládání neuvěřitelného množství naprosto zdravého dřeva, které nemá v zemi, stejně tak jako chemikálie, co dělat. Ale také místo, jehož povrch nebude zabrán ve prospěch zbytečně a beze smyslu „poházených“ kamenných a betonových bloků, strachu, stresu, strnulých tváří a nesmyslných pravidel a omezení, ba naopak. Místo, kde se nikterak nebudou životy („nad zemí a pod zemí“) rozdělovat, ale prolínat. Místo, kde si na povrchu budou hrát děti, budou se sázet louky, pást zvířata, sázet keře a stromy, plné houpacích sítí nebo houpaček pro děti, budou se tam sázet ovocné sady, umísťovat včelíny atd. Místo, kde uložení těla pod jeho povrch nezanechá na povrchu žádnou jizvu. Místo, kam si člověk s radostí lehne pod strom, ať už v jakémkoliv smyslu. Místo kam se bude chodit s radostí, ale především místo, které nabídne tolik chybějící možnosti, které člověk v rámci vypořádání se s odchodem blízké bytosti tak moc potřebuje.

Tak jako v dalších oblastech budeme „potřebovat“ určitou formu podpory, neboť prozatím ani zdaleka nedisponujeme možnostmi takové místo vybudovat, ani znalostmi (administrativními). Především tedy ale zatím nedisponujeme prostory, kde bychom takové místo mohli zrealizovat. Místo, které se ovšem protne s ostatními oblastmi působení RM, a bude spolu s ostatními oblastmi prostředí RM rozšiřovat a také doplňovat.

Je pravděpodobné, že vybudování takového místa nebude jednoduché, a to nejen z administrativních důvodů, ale věříme, že se to jednou podaří. Opět tedy poznamenám, že za jakoukoliv součinnost v rámci této oblasti (která ale zároveň závisí, proniká a podléhá všem ostatním oblastem RM), budeme velice rádi.