Přeskočit na obsah

Seance

Tato oblast je v podstatě ze všech nejrozvinutější, ale v rámci RM prozatím poskytuji takové služby pouze já. Věřím ale, že to tak nezůstane navždy. Nicméně o principu již byla řeč výše, v kapitole „psi a lidé“, proto nebudu takový princip více rozvádět, ale osvětlím pouze formu.

Jakákoliv spolupráce na výše zmíněné téma probíhá prostřednictvím individuálních seancí, popřípadě konzultací či rozhovorem. V případě seance se ovšem taková spolupráce váže (pokud to podmínky) dovolí, na konkrétní místo, a tedy prostředí, kde k disharmonii dochází (v případě tedy například neharmonického vztahu se psem, dochází k takové seanci u lidí doma). Není to nepřekonatelnou podmínkou, ale má to svůj smysl a odůvodnění. V případě konzultace či rozhovoru je pak pouze důležité, aby k němu docházelo osobně, pokud je to možné, nicméně alternativa v podobě například telefonního hovoru, či video hovoru (popřípadě elektronické korespondence), je také možná.

Seancí je tedy myšlena konkrétní spolupráce na konkrétní téma, která obsahuje práci v praktické rovině. Konzultací je myšlena spolupráce, kdy je jasně určeno téma, ale praktická část není pro takové téma podstatná. (Obvykle následuje již po předešlé seanci, či v situaci, která praktickou formu neumožňuje nebo ani nenabízí.) Rozhovor je pak na místě, pokud konkrétní téma není zvoleno nebo nalezeno, či člověk ještě není na seanci připraven.