Přeskočit na obsah

Sport

Dlouhé roky jsem se pohyboval aktivně v prostředí amatérského, vrcholového i profesionálního sportu, ať už jako hráč, či sportovec, nebo jako trenér, proto si umím představit, co takové slovo „sport“ může u člověka evokovat. Nicméně v této oblasti, (v pojetí RM), jde o sport, který nemá nic společného se zažitým sportovním prostředím. Nejde tedy ani o výsledky, o zábavu, o výkony, zdraví, svaly, vytrvalost, ale pouze o podstatu toho, proč sportovat budeme, kde jsou tyto vypsané termíny pouze ve větší či menší míře obsaženy.

Během života si člověk nastřádá spousty dluhů vůči vlastnímu tělu a mysli. Tyto dluhy se projeví v podobě disharmonií, slabostí a asymetrií (větší, než je přirozená), ať už z fyzické či psychické stránky, nebo v rámci těchto dvou stránek navzájem. Dokonce sport jako takový je, vedle ostatních činností člověka, jedním zdrojem právě takových disharmonií, ať už je prováděn na jakékoliv úrovni právě proto, že je v maximální míře jednostranný, a to i když se sporty kombinují.

V prostředí RM se tak můžeme na sport podívat tak trochu jinak a prostřednictvím takového sportu splatit určité dluhy, které jsme si za život nastřádali nejen vůči vlastnímu tělu.

V prostředí RM se tak můžeme na sport podívat tak trochu jinak a prostřednictvím takového sportu splatit určité dluhy, které jsme si za život nastřádali nejen vůči vlastnímu tělu. V rámci sportování dětí, pak jde pochopitelně o tu samou věc (i když dluh je mnohonásobně menší, což ale neznamená, že tu není nebo že není tak důležitý, ba naopak). ale také o přímou návaznost a pospolitost s prostředím „ŠKOLA “, kdy není podstatné se danou věc (sport/látku/princip atd.) naučit, ale porozumět ji natolik, aby naučení čehosi bylo pouze vedlejším efektem a benefitem pramenící z prostředí „škola“, „sport“ a další a následně vytěžit možnosti, co takové porozumění nabízí, což není v žádném případě hon na sportovní /studijní výsledky atp.

Seance fyzické kondice

Jedná se o souhrn specifických cviků a postupů s jedním jediným konkrétním cílem, a tedy nalezením a systematickým odbouráváním disharmonií v rámci fyzického těla, které mají svůj původ ve způsobu života a prostředí ve kterém člověk žije, na jejichž optimalizaci je stejně tak upřena pozornost jako na samotné „cvičení“. Fyzická síla, vytrvalost, zdatnost, zdraví či estetika těla není cílem takové „seance fyzické kondice“, ale pouze jedním z přítomných vedlejších efektů.

V rámci spolupráce na toto téma, můžeme tedy poskytnout nejen samotné individuální seance fyzické kondice, jejíž cílem je, aby během jedné či několika takových seancí člověk pochopil princip a následně mohl pokračovat po „vlastní ose“, ale také můžeme poskytnout vlastní zázemí (venkovní i kryté) s uzpůsobeným náčiním a vybavením pro takovou seanci, které je možno individuálně využívat.

Více informací, fotogalerií a videogalerií na:

Volejbal

Jedná se o aplikaci přírodních principů a postupů v rámci konkrétního sportu (hry), kdy opět není cílem zlepšení výsledků či výkonů atp., což je taktéž pouze vedlejším efektem, ale o využití sportovního (volejbalového) prostředí, k odhalení nejenom fyzických slabin lidského těla a disharmonií, ale také o možnost využití takového prostředí k samotným konfrontacím takových slabostí a následným odbourání prostřednictvím systematického „tréninku“. Ať už se jedná o strach, sebevědomí, sebedůvěru, techniku, dovednosti, komunikaci, nebo organizaci atd. v širokých významech těchto slov.

V případě zájmu o spolupráci na toto „téma“ je potřeba zajistit volejbalový kurt (halu), neboť vlastním zázemím v této oblasti zatím nedisponujeme, pokud se tedy nejedná o individuální „trénink“ či „trénink“ v menší skupině, kdy volejbalový kurt není nezbytný, například při nácviku základní techniky či dovedností, kdy bohatě stačí jakékoliv menší rovinné prostranství.

Poznámka:

Volejbal je uveden pouze jako jedna z možností, nicméně je to sport mě osobně nejbližší, jelikož jsem ho aktivně provozoval i pozoroval na nejrůznějších pozicích a úrovních. Projekty, (volejbalová škola, „tréninky“, dětský volejbal, volejbalová cvičení, stavba a aplikace strategií a konceptu), které v sobě „volejbal“ obsahují, se v RM budují a vyvíjí. Ačkoliv se vrcholovému či výkonnostnímu sportu vyloženě nebráním, toto prostředí   je určeno především každému, kdo by se chtěl podívat na sport (volejbal) trochu z jiné strany a využít možnosti, které taková spolupráce nabízí, nehledě na úroveň či výkonnostní ambice.

Více informací, fotogalerií a videogalerií na:

Plavání

Jedná se především o plavání s dětmi, či plavání nebo pohyb ve vodě v rámci rehabilitace či rekonvalescence (nejen dětí). V tomto případě ovšem neposkytujeme žádnou službu či servis, pouze můžeme poskytnout zázemí k tomu uzpůsobené nebo nezbytnou „pomoc, podporu či součinnost“, na kterou stačíme. Jedná se o venkovní bazén v soukromí, který je (může být) vyhřátý (od jara do podzimu) na požadovanou teplotu odpovídající daným potřebám, což je v rámci takové využitelnosti v mnoha případech nezbytné. V případě zachování principů seance fyzické kondice, je možné tento bazén také využít ke kondičnímu plavání prostřednictvím závěsného systému, využitelností obdobnému tzv. protiproudu. Pakliže ke kondičnímu plavání chybí patřičná zkušenost či dovednost, je možné také poskytnou možnost „trénování“ základů plaveckých technik.

  • Facebook – RM – Sport
  • Stejně jako v případě volejbalu, je oblast „Sportu“ v prostředí RM nakloněna „spolupráci“ s dospělými také v rámci dalších sportů, například těch, které jsou vidět ve video ukázce „dětských sportů“ s Frenkým. Galerie – Plavání

Sportování s dětmi

Pokud se bavíme o sportování s dětmi, máme v RM dostatečné (nikoliv velké, či dokonalé) zázemí, které můžeme poskytnout v rámci nejrůznějších sportů a jejich základů. Ať už jde o techniku, metodiku, průpravu, ale i materiál, sportovní náčiní, vybavení nebo pomůcky stejně tak jako možnosti, zkušenosti či znalost, se neustále rozšiřují a optimalizují. Ať už v rámci sportů samotných nebo v rámci konkrétní specifické individuální/ kolektivní práce s dětským „uživatelem“ takových služeb či možností RM.

Malá ukázka, kterou tě provede Frenký, který již některé postupy a formy sportu „vyzkoušel“ a v návaznosti na školu také osvojil. Zdaleka v ukázce není všechno.

Další..

Stejně jako v případě volejbalu, je oblast „Sportu“ v prostředí RM nakloněna „spolupráci“ s dospělými také v rámci dalších sportů, například těch, které jsou vidět ve video ukázce „dětských sportů“ s Frenkým.