Přeskočit na obsah

Kuchařka

V žádném případě se tedy opět nejedná o kuchařku tradiční formy. Ovšem o soubor receptů, které svojí podstatou odpovídají prostředí a okolí, ve kterém k jejich používání může docházet. Nejedná se tedy o postupy a ingredience, které se používají při vaření, ale o princip optimalizace takových surovin a jejich používání. Recepty tedy neustále podléhají optimalizaci a vývoji vzhledem k tomu, jak se vyvíjí možnosti prostředí a okolí, ve kterém jsou používány. Záleží tedy nejenom na konkrétním, optimálním obsahu živin dané potraviny, ale také především, na původu ingrediencí, formě zpracování, principu postupů atd. V neposlední řadě také záleží na samotném principu a důvodu přijatých živin v takových pokrmech a následně důvodu a směru využití energie, kterou člověk takovou potravou získá, kde sebemenší detail hraje důležitou roli, a to třeba i systém, postupy či formy pěstování, nebo kompostování biologického odpadu jakékoliv formy, ke kterému během a v rámci této oblasti dochází. Tedy i kompostování obsahu suchého záchodu tak, aby strava nebyla zdrojem disharmonie v rámci našeho okolí, tedy, aby docházelo k naplnění principu „nebrat ze svého okolí více, než jsem schopen mu vrátit“. Samotné vaření a požívání potravin je jen jednou malou částí této oblasti, která musí být v souladu s těmi ostatními, pakliže má dojít k dodržení onoho principu. V ideálním případě může dokonce docházet k optimalizaci využití takového principu do takové míry, že výsledkem bude „vrátit svému okolí více, než si beru“.  Nikoliv, aby docházelo i nadále k tomu, že se v rámci stravy člověka tvoří neustále větší a větší dluh vůči našemu okolí, kdy se bere nejen mnohonásobně více, než se vrací, ale v naprosté většině případů se nevrací vůbec nic. Což pochopitelně v úplně stejné míře platí pro jakékoliv jiné odvětví.

Cílem takové kuchařky tedy není v žádném případě jíst „zdravě“, to je pouze vedlejší efekt popsaného principu, kde jde především o to, aby strava zastávala smysluplnost vůči zdraví našeho okolí, kde je lidské zdraví pouze jedna malá část. Dodržíme-li tedy podmínky a principy takové kuchařky, zdravá a vyvážena strava bude automaticky obsažena, bez nutnosti zadat takový cíl. Je potřeba ale porozumět tomu, že cílem není výsledný pokrm, ale dodržení principu získávání, zpracování potravin, v závislosti na důvodu samotného vaření, či užití energie pocházející z takového pokrmu. Pokrm samotný je jen jednou malou částí smysluplnosti takové kuchařky, a dokonce tou nejméně důležitou. Souvislostí je opět mnoho, uvedu tedy jenom některé, například ty, které se týkají původu takových potravin, kde jsou podstatné určité zákonitosti. Tedy, že takové potraviny pocházejí z rekuperace, vlastní produkce, či sběru. Až tehdy pokud z nějakého důvodu nelze naplnit takové podmínky, pak teprve nastává možnost nakoupit ingredience ve svém okolí, ovšem s přihlédnutím na lokální původ. A až teprve danou ingredienci, či potravinu (která je nezbytná) nenalezneme ve svém nejbližším okolí, pak teprve rozšíříme perimetr onoho hledání o další kousek. Existuje tedy velké množství podmínek, které se musí splnit proto, aby mohl člověk s takovou kuchařkou zacházet správně, ale zejména proto, aby kuchařka nabyla podstaty své existence, což není poskytovat recepty v první řadě, ale v té úplně poslední. Vše důležité a více informací se dozvíš v samotné kuchařce.

Nicméně tato oblast bude do budoucna spojena s další oblastí, a tedy oblastí rekuperace potravin, o které jsem již hovořil výše. Prozatím je za určitých podmínek možné poskytovat kuchařku samotnou, či pokrmy na základě přípravy, podle takové kuchařky, či jednotlivé ingredience, které již dokážeme vyrobit, či zpracovat (za studena lisované oleje, semenná a ořechová másla, různé mouky ze semen, či ořechů) nebo skladovat sušené ovoce a zeleninu a další.

V případě zájmu o kuchařku samotnou či produkt nebo surovinu se stačí (po splnění podmínek), obrátit s žádostí na některý z kontaktních údajů, stejně, jako to platí v případě ostatních odvětví.

Více informací, či fotogalerií na: