Přeskočit na obsah

Pěstování

Stejně tak jako v jiných oblastech, princip „dávat svému okolí více než brát“ je v této oblasti naprosto zásadní. Jelikož ale prozatím nejsme dostatečně velcí pěstitelé na tolik, abychom byli v rámci RM soběstační, natož abychom mohli poskytovat přebytky, je pro nás tato oblast zásadní z jiného důvodu. Tedy hlavně proto, že chceme vytvořit prostředí (v prostředí RM), kde budeme moci sdílet s dalšími lidmi (obousměrně) nové či zajímavé postupy, nápady, učit se a diskutovat, ale třeba také sdílet náčiní, či nářadí atp. Ovšem opět jde o princip pěstování v rámci širokých souvislostí a smysluplnosti, a tedy s ohledem na násobné benefity plynoucí našemu okolí.

Jednou se nám třeba podaří vytvořit takové podmínky, abychom mohli přebytky nejrůznějších potravin také poskytovat.

Více informací, či fotogalerií na: