Přeskočit na obsah

Vznik RM

Po několika letech práce s nejrůznějšími lidmi, napříč veškerými úrovněmi a odvětvími vznikl RM, z počátku řekněme v kapesní, (nefyzické) podobě. A protože nebylo jednoduše možné vysvětlit principy toho, jak a proč RM funguje či mé práce, zvolil jsem tedy formu psaného textu, lépe řečeno „mechanismu“, v takovém psaném textu, ukrytém. Tento mechanismus byl tvořen téměř 10 let a bylo zřejmé, že bez tohoto mechanismu není v mých silách dostatečně vysvětlit co, jak a proč dělám (před navázáním spolupráce, ale někdy i po takovém navázání), natož čím je RM, i když jsem se o to snaživě pokoušel. Lidé si mě a mojí práci neustále s někým, nebo něčím pletli a to, co je podstatou mé práce neviděli, tím spíše, pokud tak vidět nechtěli. V roce 2019 byl tento „mechanismus“ a text dokončen, ovšem musím podotknout, že pochopení toho, čím je RM a co má práce obnáší, může tento text sice umožnit, ale v žádném případě nezaručuje.

Pokud chceš letmo pocítit, jakým způsobem tedy přistupovat k této „knize“ či prostředí RM, představ si učebnici japonštiny pro Evropana (pro Japonce učebnici evropskou), který nikdy nebyl v Asii.  Myslíš si, že bude stačit, pokud si člověk tuto učebnici jednou přečte proto, aby mluvil japonsky? Aby poznal a pochopil principy a zákonitosti japonské kultury, zvyků, zvyklostí atd.? Myslíš, že by po jednom přečtení „zapadl“ do japonského života jako ryba do vody?  Pochopitelně že ne, musel by takovou učebnici studovat mnoho let, aby se mu to vůbec mohlo podařit. S prostředím RM a „knihou naruby“ je to v podstatě stejné, pouze je takové prostředí a jazyk mnohonásobně komplexnější, komplikovanější a obsáhlejší, než učebnice japonštiny či japonská kultura. I když se to tak mnohdy jevit nebude, nezapomeň na to, nebo alespoň ne při prvních pár čteních či kontaktech s prostředím RM.

I když jsem v České republice vyrůstal, téměř celý svůj dospělý život jsem trávil v zahraničí, a tak je české prostředí pro mě, více méně, prostředím cizím. Začátkem roku 2020 jsem přijel do České republiky jenom na „otočku“, nicméně z nastalých nejen globálních a pandemických okolností vyplynulo, že jsem tu na nějaký čas zůstal. Protože byl tedy onen text od roku 2019 dokončen, a protože okolnosti přispěly k mému setrvání v České republice, fyzická podoba RM se začala rodit právě zde, ačkoliv to původně nebylo ani z daleka v plánu.

 „Nikdo tu o mé práci, ani RM netuší, a tak začíná v r. 2020 vše od nuly“.

Postupně se ke mně přidávali a zase opouštěli další lidé, aby začátkem léta roku 2021 mohl být „projekt“ Rustymonde spuštěn. 

Členové

Jan

Zakladatel RM. Dal za vznik veškerým odvětvím RM na jejichž chodu se zatím ještě stále podílí ve všech případech. Prozatím jediný, kdo může poskytnout „seance“.

Jan – Facebook

Jan – Instagram

Jituš

Hlavní náplň

Hlavní „šéfkuchař“ a pracovník v odvětví „kuchařka“, ale také pomocná síla v odvětví „pěstování“.

Maruš

Hlavní náplň

Hlavní švadlena v odvětví „výroba – textil“, ale také designér, „výtvarník“, dále má na starosti odvětví „pěstování“ a je také pomocnou silou v odvětví „psi a lidé“.

Maruš – Facebook

Maruš – Instagram

Spolupracovníci / aspiranti na členy

Kíťule

Hlavní náplň

Má na starosti administrativní oddělení, účetnictví a zároveň je také švadlenou v odvětví „výroba – textil“ a sekretářem.

Týnuš

Hlavní náplň

Masérka a pomocná síla v odvětví „kuchařka“, „pěstování“ či „výroba-textil“, ale také má na starosti bylinky a odvětví „včely“.

Pomocníci / aspiranti na spolupracovníky

Gin

Hlavní náplň

Pomocná síla v odvětví „kuchařka“ a „pěstování“, ale především má na starosti odvětví „tvorba“, jazyky a sekci muziku.

(Frenký)

Frenký má zatím teprve 5 let, tak teprve uvidíme, jestli bude mít zájem v tomto prostředí pokračovat, či v jakém odvětví se bude chtít angažovat. Nicméně už teď se rozkoukává v různých odvětvích, zejména pak v odvětví „kuchařka“, kde působí jako hlavní ochutnávač, a především jako hlavní iniciátor tvorby a vývoje „dezertů“. V neposlední řadě je to pak pomocný „masér“ a v hlavní řadě optimalizátor v prostředí „škola“. Jeho zásadní rolí je ale hlavně „Průvodce“ dětským světem RM.

Externí pomocníci

Domča (MacGyver)

Hlavní náplň

Pomocník v odvětví „výroba – dřevo / kov“ ale také se vyzná v elektronice, IT, elektrice či mechanice atd. Dále také pomocná síla v odvětví „psi a lidé“