Přeskočit na obsah

Výroba

Tato oblast prochází téměř nepřetržitým vývojem a optimalizací poskytovaných možností. Materiály, ale i součástky, náčiní, nářadí, které můžeme rekuperovat či recyklovat, postupují k dalšímu využití, a tedy například k výrobě nejrůznějších produktů. Cílem je, aby výsledný produkt byl složen z maximální možné míry právě z materiálů recyklovaných či rekuperovaných, kdy k optimalizaci a navyšování poměru takových materiálů vůči ostatním materiálům pocházejících z „nákupu“. Stejně tak je cílem, aby postupy a principy výroby naplňovaly stejnou podstatu, nikoli v absolutní míře, ale v maximálně možné. Týká se to například šroubů či vrutů, kdy množství rekuperovaných šroubů, získávaných záchranou před vyhozením (z demontování a rozebírání nepotřebných, nechtěných či znehodnocených věcí, které by skončily na smetišti), tedy takové množství není dostačující pro následnou výrobu, pak potřebné chybějící materiály nakoupíme, nenajdeme-li jinou možnost. Stejně tak tomu je v souvislosti s používáním různých náčiní a nářadí, které rekuperujeme a opravujeme, nebo ho dokážeme vyrobit a následně využívat, ale nikoliv v plné míře, tak tedy používáme také stroje, které jsou předmětem nákupu (pokud možno bazarového). Jedním z dílčích cílů takové výroby je tedy neustále optimalizovat nejen složení výsledného produktu, ale také postup a původ používaných nástrojů, opět v maximální možné míře, ale také umístění a účel daného výrobku. Stejně tak tomu platí v případě využívání energie.

Cílem tedy není být 100 %, ale veškerá chybějící procenta zohlednit v principu a systému prostředí RM tak, aby užitnost a efektivita takových produktů byla pro naše okolí násobným přínosem těchto chybějících procent. Když tedy použiji analogii s výrobou včelína, tak cílem není, aby byl včelín pouze z rekuperovaných materiálů a dílem postupů při výrobě nezanechávající žádnou dluhovost vůči našemu prostředí, ale pouze v maximální možné míře tak, aby bylo možné takovou dluhovost jednoduše násobit v rámci benefitů. Pak samozřejmě tento včelín nemůžeme poskytnout někam, kde bude předmětem vlastních potřeb a zneužívání nejen včelína, ale i včelstev v něm žijících. Pokud se nám, nebo někomu jinému podaří umístit včelín na zanedbaný kus nějaké plochy či porostu, který se podaří zkultivovat a osázet lučním kvítím, stromy a keři bez nároku na med samotný, pak teprve dojde k naplnění takového principu splacení dluhu a násobných benefitů.

Dřevo

Především jde o nejrůznější formy nábytku, vybavení, náčiní, drobné zahradní stavby (kadibouda, včelín, přístřešky, zahradní domky, kurníky a jiné příbytky pro zvířata, záhony, skleníky atp.), restaurování či opravy nábytku atd. a nebo také jednoduché hudební nástroje..

Více informací či fotogalerií na:

Kov

V podstatě jde o ten samý princip jako v případě dřeva tam, kde se použití dřeva, jako materiálu, nehodí, nebo je potřeba doplnit kovovou částí. Různé jednoduché konstrukce, náčiní, součástky atp.

Více informací či fotogalerií na:

Textil

Jedná se o různé formy textilu a textilních výrobků. Např. oblečení, domácí textil (závěsy, povlečení, polštáře, pelechy atd.). Ale také o opravu, či modifikace již stávajícího textilu, ať již z praktického či dekorativního důvodu. Nejde tedy pouze o šití, ale také o výzdobu či ruční malování takového textilu a do budoucna třeba také čalounění.  V neposlední řadě je potřeba podotknout, že se jedná také o recyklaci v nejširším smyslu tohoto slova. Tedy vzhledem k tomu že je nad míru jasné, že lidstvo v žádném případě nepotřebuje nový textil, neboť pakliže dnes skončí výroba textilu na celé planetě, veškerý vyrobený textil, který se v této době na planetě nachází, by lidstvu bohatě vystačil po několik staletí, tak v žádném případě nechceme výrobou „nového“ textilu nikterak přispívat. Proto se zaměřujeme pouze na výrobu z rekuperovaných materiálů, zbytků odpadních materiálů atd. (stejně jako v ostatních doménách), ale také na recyklaci, a to i v tom původním smyslu slova. Mám na mysli tedy i recyklaci takového textilního materiálu, který již jako textil nemůže sloužit, a tak podstoupí rozdrcení a následně tak může sloužit jako výplň textilních výrobků, nebo jako izolační materiál.

Více info či fotogalerií na:

Další...

Jedná se o výrobu z dalších forem rekuperovaných/recyklovaných materiálů (plast, sklo, guma atp..)

Více informací či fotogalerií na:

POZNÁMKA:

Pokud se jedná o produkty a výrobky, tak je nutno podotknout, že nevyrábíme žádné z nich „na sklad“. Nikoliv však pouze proto, že nedisponujeme skladovacími prostory, ale především proto, protože taková výroba postrádá smysl. Jakýkoliv výrobek, či produkt je tedy zadán do „výroby“ až následkem patřičné dohody, a především zájmu o takový výrobek či produkt, pochopitelně v rámci aktuálních možností, disponibilních materiálů atp. Stejně tak samotný design, tvar, velikost, složení, forma, technika atd. je podmíněna aktuálním možnostem a disponibilitou rekuperovaných materiálů atp.