Přeskočit na obsah

Architektura

Ačkoliv jsme zatím schopni realizovat jenom drobné stavby, do budoucna bychom rádi investovali maximum pozornosti a energie do projektů i větších. Ovšem i v této oblasti bychom mohli mluvit o architektuře naruby, kde pozornost není upřena na stavbu samotnou a použité materiály (které jsou v maximální možné míře rekuperovány, či recyklovány) či postupy, ale na komplexnost a smysluplnost veškerých souvislostí realizace takové stavby, tedy důvod, využití a místo takové stavby hrají podstatnou roli, ale především míra benefitů plynoucí z takové stavby a jednání našemu okolí. V neposlední řadě pak do této oblasti spadá také rekuperace v širším slova smyslu, a tedy různé možnosti oprav a přestaveb vyřazených „věcí“ a uzpůsobení k obývání, či jinému využití. Například přestavba starého autobusu, který už svůj potenciál na přepravu lidí vyčerpal, na obydlí atp.

Více informací a fotogalerií na: