Přeskočit na obsah

Semináře, školení

Typ 1. Semináře či školení pouze v rámci RM, tedy v případech, kdy je takový seminář poptáván po RM na témata související s činností a poskytovanými službami RM. (bez kooperace či součinnosti „vnějších vlivů“)

Jedná se o obdobu seancí, konzultací a rozhovorů, pokud podstata témat není primárně individuální. Zároveň je to možnost, jak vytvořit prostředí, pro obsáhlejší dialog mezi více lidmi, či využít praktické možnosti kolektivní spolupráce. Ať už z důvodu individuálních potřeb, nebo důvodu, kdy by se někdo chtěl začít větší měrou podílet na projektech týkajících se RM.                                

Jelikož je kapacita a efektivita v mnoha oblastech velice omezená, jeli vůle kohokoliv pracovat ve prospěch našeho okolí právě prostřednictvím RM a rozšířit tak kapacitu a efektivitu poskytovaných služeb, ať už ve formě poskytování služeb týkajících se seancí, nebo jakékoliv jiné oblasti, podstoupení určité formy seminářů a školení, bude pro takovou činnost nezbytná.

Poznámka:

Záleží vždy na konkrétním zájmu určité skupiny lidí, kteří projeví motivaci a vůli se takových školení či seminářů účastnit a o takové služby projeví zájem. Nedochází tedy k situaci, kdy by RM organizoval a „vypisoval“ semináře a následně se jich mohl kdokoliv účastnit, nýbrž k takovému poskytnutí může dojít až na základě určité poptávky. Stejně tak zvolené téma vychází ze zájmu a potřeb skupiny lidí, kteří o takovou službu vysloví zájem.

Typ 2.  Semináře či školení (stáže) přesahující možnosti RM, tedy v případech, kdy RM poptává takový seminář mimo prostředí RM. (za přítomnosti „expertů“ kteří nejsou součástí RM)

Jedná se o semináře, školení či stáže, které sice pořádá RM, ale na taková témata, na která sám RM nestačí a která slouží k jeho obohacení. Tedy témata, která vyžadují určitou odbornost, zkušenost, či znalost kterými RM nedisponuje. V tomto případě pak RM osloví nějakého zajímavého člověka („experta“) a zorganizuje seminář pro RM. Takovéto semináře pak jsou veřejně vypisovány, a je umožněno komukoliv se jich účastnit, aniž by musel plnit jakékoliv podmínky spolupráce. Může se jednat například o seminář za přítomnosti zkušeného kováře, včelaře, či jakéhokoliv jiného odborníka v oblastech ve kterých se RM bude velice rád zdokonalovat. V principu pak RM za takové služby danému odborníkovy zaplatí a případní účastníci z řad veřejnosti mají vstup „zdarma“, či mohou v souladu s „cenovou politikou“ podpořit prostředí RM jakýmkoliv darem jakékoliv formy. Rozhodnutí ovšem necháme vždy na dobrovolné bázi.

PS. Ke komunikaci či organizaci mezi eventuálními zájemci pak může dojít za užití některých platforem, které nabízejí určité sociální sítě, a kde je třeba i RM aktivní.