Přeskočit na obsah

Sdílení, výměnný obchod a podpora

 

Sdílení

Jedná se o jednu z dalších poskytovaných možností, která navazuje na ostatní části prostředí RM. Jelikož disponujeme celou řadou věcí, které jsou pro chod a náplň RM nezbytné, můžeme takové věci poskytnout ke sdílení po dobu, kdy je nepotřebujeme. Vzhledem k tomu, že spousty věcí nepotřebujeme ke každodennímu využití, mohou být tyto věci sdíleny tam, kde jich bude třeba.

Samozřejmě takové sdílení podléhá patřičným dohodám a organizaci, nicméně jde o celou řadu nejrůznějších přístrojů, nářadí, náčiní, ale také třeba dopravní prostředky jako kola, automobily, nákladní automobil (velká dodávka), či vlek (středně velký) atp. Ať už se jedná o nejrůznější, obyčejné či „speciální“, až profesionální nářadí, či náčiní potřebné při práci v domácnosti (zpracování potravin aj.), k opracování či práci se dřevem, kovem, či práci na zahradě (různé stroje, nářadí, náčiní atd.) nebo při „stavbě“ (např. míchačka), ale třeba také sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, vybavení atd. Dále můžeme také sdílet a poskytovat konkrétní prostory, neboť disponujeme sice malými a skromnými, ale relativně „slušně“ vybavenými dílnami, ať už se jedná o „truhlárnu“, „šicí dílnu“ či „kovodílnu“ atd. Co se tedy poskytování možnosti na využití „našich“ prostor týká, jde především o samotný princip sdílení a využívání, ale také jde o to, že naše samotná kapacita na výrobu je velice omezená, a tak, v případě zájmu, si může člověk přijít vyrobit co potřebuje sám, pakliže vlastní dílnou nedisponuje. Stejně tak je možné poskytnout nějakou součinnost či pomoc, pokud člověk není ve výrobě zdatný a chtěl by se třeba nějaké základy práce (dřevo, kov, šití, vaření atp.) naučit. To už se nám ale prolíná s odvětvím „seance“ či „semináře a školení“.  

Jak už jsem říkal, je to vždy o dohodě a organizaci, ale také komunikaci. Věcí ke sdílení je celá řada, a tak nebudu uvádět konkrétní seznam. Uvedu pouze jednu jedinou věc, neboť ta se trochu od ostatních liší. Máme tedy k dispozici prostornou dodávku (plně funkční), kterou ani zdaleka nevyužíváme každý den, a tak je opravdu často k dispozici. Nicméně se jedná o „zachráněnku“, a dáváme jí postupně do „pořádku“. Jelikož je to ale časově, technicky nebo finančně velice nákladné, možná na to nebudeme stačit. Kdyby se tedy někdo chtěl třeba podílet na její užitnosti také jinak, než že si jí třeba „půjčí“ a následně zvolí některou z formy „investic“, třeba například nějakou formou pomoci při renovaci tak, aby ještě posloužila, co nejdelší dobu, co nejvíce lidem, budeme rádi. V opačném případě, pokud si nebudeme moci dovolit její provoz a náklady na renovaci, dodávku darujeme někomu šikovnému, komu ještě poslouží, dokáže si ji dát do pořádku sám, a tedy ho taková renovace zároveň „nezruinuje“.     

V další rovině je pak možné se do tohoto principu také zapojit jakoukoliv formou. Pokud tedy někdo také vlastní něco, co je ochoten sdílet v rámci „Sdílení RM“.

Vzhledem k tomu, jak se postupně (velice pomalu) RM rozrůstá spolu s polem jeho působnosti, také se rozrůstá seznam věcí, které mohou být sdíleny. Je již téměř nemožné vypsat seznam věcí, které jsou pro sdílení připraveny, ale alespoň uvedeme některé kategorie, aby si kdokoliv mohl udělat představu, co je možné u nás naleznout a předcházet tak třeba „zbytečným“ nákupům či pronájmům daných věcí, i když by pro ně člověk neměl větší využití, ale potřeboval je jen zřídka kdy, a které by mu mohly být v rámci „sdílení“ od nás poskytnuty. Takových věcí je ale již veliké množství, proto se tak jako vždy neváhej zeptat, pokud ji nenajdeš v seznamu a kategoriích níže, či pokud není něco jasné.

Kategorie oblastí, služeb a produktů, kterých se sdílení týká, jsou uvedeny níže na stránce. Další možnosti můžete nalézt v galerii, či se na ně zeptat.

 

Výměnný obchod

Veškeré věci z výše uvedených kategorií, kterými disponujeme, se promítají ještě do dvou oblastí mimo samotné sdílení. První oblastí je výměnný obchod, a tedy princip, kdy nabízíme člověku nebo společnosti, který vykoná pro RM určitou práci, za kterou by v normálním případě požadoval peníze, některou ze služeb či produktů RM. Pro nás je takový obchod velice výhodný, neboť sami nedisponujeme téměř žádným finančním kapitálem, ale samozřejmě na takovém výměnném obchodu nikterak nelpíme a s radostí zaplatíme požadovanou částku, která je vždy připravena, pakliže druhá strana o výměnný obchod nestojí. Samozřejmě je takový obchod podřízen vzájemné dohodě, ale především benefitům, které plynou na obě strany stejně. Jen pro ukázku principu tedy uvedu jeden příklad za všechny. Tedy například nějaký odborník (např. elektrikář) vykoná pro RM nějakou práci, za kterou by normálně vystavil fakturu, řekněme 1000 Kč. Zároveň má ale takový elektrikář doma dvě děti, kterým by chtěl na víkend dopřát trochu rozptýlení. Kdyby si pronajal skákací hrad na dva dny, řekněme za standartní cenu, což je 4000 Kč na den, možná udělá radost dětem, ale nikoliv své peněžence. Pakliže elektrikář nepožaduje zaplacení faktury na 1000 Kč, ale raději si půjčí „zdarma“ hrad na den nebo dva, obou stranám tak budou plynout pouze benefity. S radostí takto obchodujeme prakticky s kýmkoliv. Samozřejmě se v takových případech na uživatele služeb nebo produktů RM nevztahuje povinnost plnit jakékoliv podmínky spolupráce. Opět opakuji, že na takovém obchodování nelpíme, ale umožňujeme ho ve prospěch všech zúčastněných. Také záleží na druhu obchodu a typu člověka, v každém případě nenutíme takový obchod někomu, komu je prostředí RM nechutné, nebo minimálně nepříjemné a plně rozumíme tomu, když na takový obchod každý nepřistoupí. Ne vždy takový obchod nabízíme, pakliže ale někdo čte tyto řádky a takové obchodování ho zajímá, v případě interakce s RM nám on sám může takové obchodování nabídnout.

Kategorie oblastí, služeb a produktů, kterých se výměnný obchod týká, jsou uvedeny níže na stránce. Další možnosti můžete nalézt v galerii, či se na ně zeptat.

Podpora

Další oblastí (mimo sdílení a výměnný obchod), kde se mohou naše věci objevit, je oblast podpory. Budu hovořit především o materiální podpoře, ale ani zdaleka se nejedná pouze o podporu materiální. Jedná se o situace, kdy se my sami rozhodneme podpořit určitou situaci nebo akci, která s námi rezonuje, i když se nachází mimo prostředí RM, nebo konkrétního člověka či společnost, kteří si svým jednáním, situací, ve které se nachází, zaměřením či činností, určitou podporu, ocenění nebo pozornost zaslouží. Pakliže organizátor takové akce či daný člověk nebo společnost souhlasí s naší nabídkou, z vlastní vůle poskytneme (zapůjčíme, darujeme) nějaký materiál, vyrobíme konkrétní produkty apod., abychom takovou akci nebo lidi podpořili.  Z pravidla tedy například pokud se nám líbí nějaká akce či akt, nabídneme organizátorům například opět dětský skákací hrad, ušijeme a darujeme nějaký textil, nebo produkt z dřevo/kovo dílny, zapůjčíme nářadí, darujeme materiál, nebo pošleme peníze (pokud nějaké můžeme vyčlenit), sami se zapojíme do organizace či práce na takové akci atd. Pochopitelně opět v takovém případě je uplatněna výjimka a druhá strana není povinna plnit žádné z podmínek spolupráce s RM. Stejně tak v rámci jakékoliv humanitární „pomoci“, pokud bude někdo chtít půjčit jeden z našich invalidních vozíků, polohovací postele (nebo všechny) či jakýkoliv jiný materiál nebo službu, nepřichází v úvahu vůbec přemýšlet nad tím, že by měl cokoliv plnit. Veškeré tyto případy jsou kryté výjimkou a vyzvednout si takové věci může potřebný téměř okamžitě, jsou-li k dispozici. Stejně, pakliže někoho napadne třeba například zapůjčení dětského hradu někam, kde takové zapůjčení bude smysluplné (dětský domov, utečenecký tábor, atd.), ať se na nás neváhá obrátit, ne vždy totiž máme dost času sledovat dění okolo nás, neboť se především my sami snažíme v dnešní době obstát a přežít stejně jako se snažíme, aby přežil RM (mluvím o skákacím hradu jenom pro příklad, neboť se na něm jednoduše ukazuje princip, ale je jedno, o jakou formu podpory může jít).

Kdokoliv se na nás může obrátit s žádostí o jakoukoliv podporu, jakéhokoliv charakteru. Nemusí to býti ani podpora pro něho samotného, ale třeba se v jeho okolí nalézá zajímavý projekt nebo člověk (ať už jde o kohokoliv, třeba obětavou zdravotní sestřičku nebo doktora, ochotného a vstřícného úředníka, místního „etického“ včelaře atd.)  pokud s námi taková podpora bude rezonovat, pak opět není potřeba plnit podmínky spolupráce RM.  V každém případě je ovšem plnění vždy pouze letmo doporučené.

Kategorie oblastí, služeb a produktů, kterých se podpora týká, jsou uvedeny níže na stránce. Další možnosti můžete nalézt v galerii, či se na ně zeptat.

Kategorie oblastí, služeb a produktů, kterých se sdílení, výměnný obchod a podpora týká:

Produkty domácí výroby

 – produkty a výrobky vyráběné v našich dílnách ať už se jedná o kov, textil, dřevo atp. či nějakou součinnost v těchto oblastech.

 – produkty, které vyrábíme v rámci „kuchyně RM“

 – domácí pečivo, hotová jídla atd., ale především produkty, které vyrábíme jako například domácí za studena lisované oleje, mouky (z ořechů a nejrůznějších semínek) odtučněné či tučné, ořechová a semenná másla (krémy) či suroviny, které pěstujeme (např. zelenina, ovoce) nebo suroviny, které nakupujeme „ve velkém“ a které můžeme distribuovat bez obalů, jako například nejrůznější semena, ořechy, proteinové prášky (hrachový, syrovátkový, konopný atp.)

 – produkty, které vyrábíme v rámci „drogerie“. Domácí krémy, mastičky, prací a mycí prostředky (mýdla, prášky, aviváže, tablety do myčky atd.)

 

Vybavení a příslušenství pro dětské vyžití

– Vybavení

                 – Skákací hrad

(poskytujeme skákací hrad na rodinné, či společenské akce, tomu, kdo by si za normálních podmínek takovou atrakci nemohl dovolit, anebo tomu, kdo najde smysl si jí „půjčit“ právě u nás. V případě zájmu nás kontaktujte s předstihem a po dohodě můžeme hrad přivézt i odvézt)

Pozn. k hradu.

Hrad je kvalitní a odolný a máme s ním v plánu vícero projektů, není to zdaleka jen „zábavná atrakce“, ale také součást sociálního, mentálního a fyzického rozvoje nejen dětí. Nechceme, aby byl zdrojem vzrušení a napětí a neřízené anarchie nebezpečné pro děti či samotný hrad, ale radosti, rozvíjení a učení. Proto se k němu (tak jako ke všemu) vážou určité podmínky užívání. Je také součástí sportu RM v rámci seance fyzické kondice dětí apod.  V neposlední řadě je třeba říct, že je možné tento hrad užívat při dobrých meteorologických podmínkách v jakémkoliv ročním období (naše děti skáčou i v mrazu). Limitem je pouze vítr a déšť (sníh), zejména pokud po něm před uložením hrad nemůže vyschnout. V mrazech je také složitější manipulace při skládání.

                 – Sportovní potřeby a příslušenství

-Zázemí

                  – bazén (vyhřívaný bazén v provozu od jara do podzimu) užití v rámci seance fyzické kondice, učení plavání, odpočinku, zábavy atd..

                  – skákací hrad (poskytujeme v rámci našeho zázemí pro děti, které si přijdou „zaskákat“ k nám)

-a jiné…

Sportovní vyžití

-Sportovní nářadí, vybavení a příslušenství

          – nejrůznější vybavení pro zimní i letní sporty, halové, venkovní, individuální, kolektivní, vodní atd..

          – nářadí a příslušenství, cvičební, posilovací a balanční pomůcky (slack lajny apod.)

-Sportovní zázemí

          -disponujeme jak venkovní, tak vnitřní tělocvičnou (posilovnou) plnohodnotně vybavenou pro nejrůznější činnosti od protahovacích, balančních, posilovacích, až po silové či „bojové“ sporty.

Rehabilitační a zdravotní náčiní a příslušenství

-Rehabilitační zázemí

                 – vyhřívaný bazén (od jara do podzimu)

                 – masážní „salon“

                 – sauna s „bazénkem se studenou vodou“

– Zdravotní a rehabilitační náčiní a pomůcky k dispozici

                  – masážní lehátka a příslušenství

                  – zdravotnické polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, berle

                  – balanční podložky, čočky, prkna, overbaly

                  – masážní válce

 – a jiné…

Dílny

-Zázemí (kovodílna, kovárna s polní výhní, truhlárna, dřevodílna, kuchyňská dílna, dílna na zpracování plastů, šicí dílna, včelařská dílna, zahradní a hobby dílna a další)

– vybavené dílny (šicí, dřevo / kovovýroby, mechaniky, potravinářské), jde o nejrůznější náčiní, nářadí, stroje od základních až po profesionální. Co se „potravinářské“ dílny týká, jde o vybavenou dílnu s nejrůznějšími pomůckami a stroji od jednoduchých až po „velkokapacitní“ sušičku ovoce a zeleniny, mlýn na mouku, lis na oleje, mixéry, roboty na nejrůznější přípravu nebo úpravu surovin atd.

– samostatné stroje nebo nářadí – pokud to podmínky a „váha takového stroje dovolí“, pak můžeme poskytnout jakýkoliv samostatný stroj nebo náčiní z jakékoliv dílny. Nebo například „celou“ dílnu je-li mobilní, jako například kovárnu s polní výhní)

Domácí potřeby

– vzhledem k tomu, že zachraňujeme veliké množství vyhozených věcí, které opravíme, ale často to ani není potřeba, neboť jsou v dobrém stavu, pak máme několik věcí „navíc“, které budou buď předmětem sdílení či bazaru, například televize, lednice, mrazáky atd…Nehledě na to, že sami disponujeme velkým množstvím domácích potřeb, které nevyužíváme každý den a mohou být taktéž poskytnuty, ať už jde o cokoliv.

Zahradní nářadí a náčiní

– zahradní nářadí veškerého typu od nejjednodušších nářadí po elektrické či motorové stroje (od hrábí, přes nejrůznější kleště až po sekačky či zahradní traktůrek a tak dále).

Pracovní nářadí a náčiní

– pracovní nářadí a náčiní všeho druhu od nejjednodušších, po elektrické či motorové stroje (od šroubováků, přes vrtačky, brusky, pily, míchačku, svářečku a tak dále).

Přemísťování a přeprava

– osobní a užitkové vozy

– vlek

-skútr

-jízdní kola (horská)

-elektrická koloběžka / kolo

– a jiné…

Hudební nástroje

– akustické i elektrické (elektronické, elektro-akustické)

  Djembe, kajony, didgeridoo, flétny, kytary, bicí, ukulele a další.

Zahradní a cestovní příslušenství

– zahradní gril typu „vajíčko“ integrovaný do pojízdného stolu s příslušenstvím

-stany, vařiče, spacáky atd.

-mobilní indiánská sauna

– a jiné …

 

Pracovní síla

Můžeme uvolnit určitý počet lidí, kteří se mohou podílet na „jakékoliv“ práci.

 

 

Služby a servis RM

Některé služby obsažené v Náplni činností RM (viz hlavní menu)

Další

–  nejrůznější praktické a užitečné věci do domácnosti, zahrady, stavby, přírody, dílny atd., ale třeba také elektronika atd.

– V neposlední řadě také můžeme v případě zájmu sdílet samotné postupy, návody, recepty a techniky nejrůznějších oblastí RM, které sami užíváme, vytváříme nebo vyvíjíme, tak aby si je mohl kdokoli osvojit a využívat.

Pozn. 1

Takové obchodování nebo podpora se nevztahuje na veškeré poskytované služby a produkty (neboť to mnohdy není možné), ale na značnou část ano.

Pozn. 2

V této oblasti RM je mimo jiné vidět prolínavost mezi jednotlivými oblastmi RM, ale také prolínavost s vnějším prostředím. Nicméně také tu můžeš ucítit, proč je důležité pro spolupráci plnit podmínky. I když jsme označování za sektu, či zloděje, právě kvůli nutnosti plnění podmínek, my si nemůžeme dovolit ekonomicky to, co si může dovolit kdejaký podnikatel, protože nemáme nikdy zaručen žádný zdroj příjmů a se ziskem se nepočítá. Ale především představ si tu práci, kdybychom dřeli, abychom zkultivovali kousek půdy velikosti volejbalového hřiště, abychom ho osázeli květy, keři a stromy, abychom odvozili odpad z takového místa, abychom tam postavili včelín ze dřeva, které opět někde zachráníme, očistíme rozebereme atd. A potom bychom půjčili traktor někomu, kdo by si ho půjčil jen proto, že je to zadarmo, nerozuměl by, proč děláme věci tak, jak je děláme a traktorem by v sousedství zoral louku o velikosti čtyř fotbalových hřišť plnou hmyzu, jen proto, že má v očích dolary a chce tam vysázet řepku. Rozumíš? Plnění podmínek není rozmar. Když už někdo zorá louku ve prospěch dolarů, tak ať, ale přeci ho v takovém jednání nebudeme podporovat naším traktorem. Proto je důležité plnit podmínky, neboť v rámci jejich plnění se člověk dozví, že nechce traktor od nás, anebo že s ním nemůže dělat věci v neprospěch svého okolí.

PS: Naprosto veškeré sdílené věci jsou pro nás důležité a máme k nim velice blízký vztah. Nechceme si je ale nechat pouze pro sebe a chceme, aby sloužily co nejvíce lidem a našemu okolí. Do oprav a údržby veškerých věcí investujeme neuvěřitelné množství energie (z ekonomického hlediska až nesmyslně velké množství), neboť nás opravy a údržba takových věcí stojí často ve finále mnohokrát více než pořízení zbrusu nové věci. Nové věci ale nemáme ve zvyku kupovat, pokud to není nezbytně nutné. Pokud dojde k poničení takové věci i fatální, pak nedisponujeme finančními prostředky, abychom takovou věc často mohli nahradit za jinou, ale ani nechceme a dokud existuje šance, že se jiná věc pořizovat nemusí, uděláme vše, aby ta stávající fungovala. Zároveň se o ně ale nechceme bát, a ani to nemáme v plánu, proto pouze žádáme, aby každý, kdo s našimi věcmi nakládá, tak dělal s citlivostí a pozorností. Ale nikoliv zase tak, aby byl ve stresu a bál se, že něco rozbije. Chceme, aby se nikdo nebál a vše užíval s láskou a rozumem tak, aby daná věc dobře sloužila tobě, nám i dalším lidem, ale především i našemu okolí. Nežijeme ani ve snu a je jasné, že se věci opotřebovávají, a vždy se něco muže rozbít nebo poničit, patří to k tomu, ale chceme to pouze maximálně minimalizovat. Třeba se podaří i to, že v rámci investic, která poputuje do RM na základě sdílení dané věci, taková věc za svůj život vydělá sama na své opravy, a dokonce jednou i na svého nástupce až definitivně doslouží. Třeba dokonce taková věc vydělá i něco navíc, a takovéto „navíc“ pak budeme moci znovu investovat do dalších projektů, ale především do našeho společného okolí.

PS2: Některé věci jsou k vidění v galerii.