Přeskočit na obsah

Jedná se o ukázku z prostředí „ŠKOLA“. Jde pouze o jednu z forem „cvičení“, které v prostředí „ŠKOLA“ aplikujeme a která je zrovna možná zachytit na video. Tedy konkrétně „práce“ s papírem, tužkou, čísly, textem atd. Opět je potřeba přijmout, že taková „ŠKOLA“, postupy a principy tvorby a skladby jednotlivých cvičení, ale i souborů cvičení, nejsou na videu zaznamenány. Především se ale tyto postupy a principy nepodobají ničemu, z klasického školního systému a jsou přísně individuální v závislosti na konkrétních možnostech a potenciálu. V době natáčení bylo Fáňovi 5 let a v prostředí „ŠKOLA“ se tedy pohyboval už 2,5 roku. Cvičení, které na videu řeší, jsou tak následkem dlouhodobého, systematického a postupného rozvoje individuálních možností, dovedností a potenciálu. Na videu, kde Fáňa provází jedním typem „cvičení“ (tužka, papír, čísla, text), je autenticky zaznamenán průběh takového cvičení, kdy Fáňa pracuje sám (není tomu tak vždy), tedy je odkázán pouze na své schopnosti a dovednosti, případě vynalézavost. A však ve cvičení byl ukryt jeden chyták, který nakonec Fáňa neobjevil, a udělal tak „chybu“. Pokud video bude zajímat děti, mohou zkusit tento chyták najít a „chybu“ opravit. ????