Přeskočit na obsah

Rozbitá tříkolka z příkopu u silnice dala za vznik tažnému vozíku. Práce v tahu může mít své opodstatnění a důležitost, dodrží-li se podmínky a principy takové práce. Nicméně jedná se pouze o ukázku, vždy je potřebné optimalizovat podmínky a okolnosti, tj. zátěž, vhodný postroj atp.