Přeskočit na obsah

Procházka se psem ve městě

Malá ukázka toho, jak může vypadat procházka ve městě, která může být z jistého pohledu bohatší, nežli ta v parku, v lese atd… Je ale potřeba brát v potaz veškeré okolnosti, a tedy například tvrdost, strukturu, teplotu či ošetření “podkladu” po kterém se kráčí či běhá atp. I město je součástí přírody, kde je potřeba dodržovat určitá pravidla – chůze po chodníku, přechod pro chodce, zastavit na červenou apod.
Taková procházka umožní konfrontovat se s mnohem více situacemi (strach, stres, emoce..), než-li třeba v lese. Pokud se takové konfrontace nezalekneme, může být takto strávený čas bohatým zdrojem učení. Cílem tohoto videa není ukázat jak na procházku městem (to je velmi individuální), ale pouze ukázat příklad, který může být jedním z námětů k otevření diskuze při seancích, které Jan poskytuje.