Přeskočit na obsah

The nature of communication

Toto video není ukázkou náplně práce odvětví „psi a lidé“ (konkrétně tedy v rámci vztahů člověka a psa), neboť se jedná o záznam „starý“ již mnoho let a také se navíc nejedná o autorskou tvorbu. Od té doby se v přístupu a postupech Janovi práce mnoho věcí změnilo, a tak toto video může sloužit pouze pro zajímavost tomu, kdo by chtěl vědět z jakého „směru“ toto odvětví,mimo jiné, vychází.