Přeskočit na obsah

Slaměný domek

Starší, ale obsáhlejší projekt. Jeden z prvních pokusů, jehož úkolem bylo (mimo jiné) zjistit, zda lze postavit soběstačný domek a následně v něm žít bez použití a užívání peněz.
Stavělo se na stejných principech jako u všech našich výrobků či staveb, tedy za použití recyklovatelných či rekuperovaných materiálů, volně dostupných, nebo materiálů přírodních ze staveniště. Veškerý materiál pochází z okolí maximálně 2 km od místa stavby.

Jan žil v tomto domku 2 roky.